Privacyverklaring Nederlands Bakkerijmuseum

Verwerking persoonsgegevens
Stichting Nederlands Bakkerijmuseum ‘Het Warme Land’ respecteert de privacy van bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u het museum verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Het Nederlands Bakkerijmuseum verwerkt zowel online als offline persoonlijke gegevens. De door u verstrekte gegevens worden behandeld met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Daarnaast verwerkt het Nederlands Bakkerijmuseum persoonsgegevens van u als u gebruik maakt van onze diensten. De persoonsgegevens die wij in dat geval verwerken zijn:
- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Delen met anderen
Het Nederlands Bakkerijmuseum verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Nederlands Bakkerijmuseum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 


Cookies
Het Nederlands Bakkerijmuseum gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die het museum gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 


Beveiliging
Het Nederlands Bakkerijmuseum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: info@bakkerijmuseum.nl


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@bakkerijmuseum.nl


Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: 18 mei 2018