Een bezoek aan het Nederlands Bakkerijmuseum in Coronatijd.

Om het museum veilig en verantwoord te kunnen openen zijn er enkele regels opgesteld die gelden tijdens uw bezoek als aanvulling op onze algemene bezoekersvoorwaarden. De richtlijnen van het RIVM vormen de basis voor het protocol dat de museumvereniging heeft opgesteld. Het Bakkerijmuseum volgt dit protocol.

- Museumbezoek is alleen mogelijk op basis van reservering via onze website voorafgaand aan uw bezoek. Het museum verplicht bezoekers te reserveren zodat de 1,5 meter regel gewaarborgd kan worden en uw bezoek veilig en prettig verloopt. Met de bevestiging van uw reservering kunt u zich in het museum melden. Ook als u online tickets heeft gekocht dient u voor uw bezoek te reserveren.

- Voor uw veiligheid gaan bezoekers druppelsgewijs naar binnen. Het kan daardoor zijn dat wij u vragen even buiten te wachten. Wij rekenen hierbij op uw begrip en vragen u niet langer dan vijf minuten voor uw gereserveerde tijdstip aanwezig te zijn om te voorkomen dat er zich een lange rij vormt. 

- Het is alleen toegestaan om met meer dan één persoon te komen als u een gezamenlijk huishouden voert, uitgezonderd kinderen t/m 12 jaar. Voor kinderen geldt dat een bezoek met bijvoorbeeld de grootouders ook is toegestaan.

- Alle bezoekers en medewerkers houden zich aan de Corona-hygiënemaatregelen:
  * 
Handen wassen of desinfecteren bij binnenkomst, na contacthandelingen, als u uw   
    neus heeft gesnoten, voor het eten en als u naar de wc bent geweest; 
  * Hoesten en niezen in de binnenkant van uw elleboog;
  * Gebruik papieren zakdoekjes;
  * Geen handen schudden.

- Volg de maatregelen bij gezondheidsklachten. Blijf thuis bij één van de onderstaande klachten bij iemand uit uw huishouden:
  * Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest);
  * Verhoging of koorts;
  * Benauwdheid.

- In het gehele museum is het mogelijk om met pin te betalen. Op dit moment is het niet mogelijk met contant geld af te rekenen.

- Blijf met uw gezelschap bij elkaar en houd 1,5 meter afstand van andere gezelschappen zowel binnen als buiten het museum.

- Volg de looproutes en wijk hier niet van af zonder overleg met één van onze medewerkers.

- In smalle gangen in het museum geldt de regel: houd rekening met elkaar en geef elkaar de ruimte.

- Kinderen mogen onder begeleiding van de eigen ouders deelnemen aan de bakactiviteiten. U volgt daarbij de instructies van onze aanwezige bakker op.

- Als u gebruik wil maken van onze horeca willen wij u vriendelijk vragen onze medewerker te volgen naar een vrije tafel en niet zelf te schuiven met tafels.

- Om de 1,5 meter regel te kunnen waarborgen hebben wij besloten onze garderobe te sluiten.

- Vanzelfsprekend staat het u vrij uw eigen handschoenen en mondkapje mee te nemen. 

 

Bovenstaande regels zijn opgesteld om uw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. Wij willen u daarbij vragen ook zelf alert te zijn, aan elkaar te denken en uw verantwoordelijkheid te nemen.
Want ook in het Nederlands Bakkerijmuseum geldt: alleen samen krijgen we Corona onder controle!

Wij wensen u alvast een plezierig bezoek!