Bakvorm Kadetten Kids

Colofon

Nederlands Bakkerijmuseum 'Het Warme Land'
Kerkhofstraat 13
8051 GG Hattem

Email: info@bakkerijmuseum.nl
Telefoon: 038 - 444 17 15
Fax: 038 - 444 67 84

Website: www.bakkerijmuseum.nl
Facebook: facebook
Twitter: twitter

IBAN: NL43 RABO 0325 7316 83
Kamer van Koophandel Zutphen: 41039338
BTW-nummer: NL 8033.06.295.B.01

Website project-management


Kopwit vormgevers

Website ontwerp


Westontwerp i/o van Kopwit vormgevers

Fotografie


Eva Posthuma, Caroline Castendijk en
het Nederlands Bakkerijmuseum

Redactie


Antje Scheper

Eindredactie


Nederlands Bakkerijmuseum

COPYRIGHT© 2008 Nederlands Bakkerijmuseum


Alle rechten voorbehouden.
Op deze pagina's rusten copyrights die toebehoren aan het Nederlands Bakkerijmuseum. Niets uit deze pagina's mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd middels drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, vastleggen als databestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik of voor gebruik door leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van het Nederlands Bakkerijmuseum.

Disclaimer


Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.